Medikon Norge


-

Medikon driver spesiallegepraksis i fysikalsk medisin, rehabilitering og revmatiske sykdommer,
karakterisert ved tilgjengelighet, korte ventetider og effektivitet. Tilbudet leveres via ambulerende virksomhet på Gjøvik, i Valdres og i Hallingdal. Pasienter mottas til vurdering og behandling, etter henvisning fra primærlege og andre instanser, som forsikringsselskaper og trygdekontorer (skade- og trygdemedisinske vurderinger).

Pasientbehandling og vurdering kan skje ved reumatologisk poliklinikk på Hallingdal Sjukestugu, 3570 Ål. Poliklinikken har meget bra fasiliteter, herunder adgang til ultralydscanning av ledd/bløtdeler. Henvisninger på pas. fra Hallingdal sendes direkte til reumatologisk poliklinikk, som varetar timeoppsett og innkalling av pasientene. Pasientbetaling v. Hallingdal Sjukestugu er vanlig offentlig poliklinikktakst (kr. 160). Hvis det pga. reisevei og -tid for pasienten er mer hensiktsmessig med konsultasjon på praksiskontorene Gjøvik eller i Valdres, sendes henvisning til MEDIKON, 2900 Fagernes. Vanligvis ses pasienter fra Gjøvik, området ned til Harestua, og nærliggende områder i Hedmark på Gjøvik-kontoret. På Gjøvik og i Valdres er det tale om praksis uten driftstilskudd og trygderefusjon, slik at pas. må betale alt selv, såfremt det ikke er tale om gratis vurdering på oppdrag fra Folketrygd eller forsikring.

Eksempel på standard skriv om time og konsultasjonspriser(Valdres og Gjøvik), finnes i:

Pasientinformasjon #1

Pasientinformasjon #2


-

Medikon driver virksomhet innenfor medisinsk informatikk og konsulentservice, blant annet med egen programvare til praksisdrift, samt foredrags- og undervisningsvirksomhet relatert til nevnte spesialiteter.

-

Medikon yter tjenester innen HMS-området, herunder bedriftslegeassistanse til Valdres Felles Bedriftshelsetjeneste, Boks 97, 2920 Leira, og til Gjøvik Felles Bedriftshelsetjeneste. Dette er felles ordninger med henh. ca. 1000 og 2800 medlemmer. På disse sider får du ytterligere informasjon om bedriftshelsetjenestens tilbud, du kan få orientering om internkontrollopplegget, og du kan kontakte VFB. (tlf. 61362790,faks 61362791)

 


Praksisprogrammet UNIDOC kan du laste ned fra denne side: unidoc.mde (hvis du har Access 8.0/Office 97 PRO fra før)


På siden med faglige LINKS til institusjoner/sider(bl.a. MEDLINE, COCHRANE, Harrison on-line), finner du noe info for leger. Forslag mottas gjerne på medikon@ol.telia.no

Et epple eller dikt om dagen holder neppe doktor`n fra døren, men har du tid så se på POETRY

 


Kontakt Medikon

MEDIKON
2900 Fagernes.

Tlf . 928 68649(mobil)

Faks. 929 70949 (postkasse)

E-post: medikon@ol.telia.no